כלכלת המחר – צמיחה ירוקה לישראל (נקרא גם ניו-דיל סביבתי) הוא פרוייקט הקורא לשינוי יסודי ומהותי בכלכלת ישראל. ה"ניו-דיל" הירוק אומץ בהצלחה בעולם כגישה כלכלית עכשווית להתמודדות עם שילוב המשברים – הכלכלי, החברתי והסביבתי, ומהווה מודל שניתן ליישום תוך התאמה לתנאים המקומיים. 

 

הפרוייקט מציע מסגרת להתנהלות כלכלית אלטרנטיבית, מתוך תפישת הקיימות, הרואה לנגד עיניה רווחה, שגשוג כלכלי, צמצום פערים חברתיים ושמירה על משאבי טבע למען הדורות הבאים. 

 

הפרויקט הוא פרי עבודתם של שורה ארוכה של פעילים וחוקרים בתנועה הסביבתית והחברתית, ומציע צעדי מדיניות במגוון תחומים וביניהם: מדדי שגשוג, מיסוי ירוק, תחבורה, אנרגיה, חברה ותעסוקה ירוקה.

 

חוברת כלכלת המחר

 

במסגרת הפרוייקט נכתבה חוברת המלצות בשם "כלכלת המחר - מדיניות ירוקה לאיתנות כלכלית - אתגרים, פתרונות, המלצות" אשר הושקה בדצמבר 2012. לחוברת יצאה מהדורה שנייה ומעודכנת בדצמבר 2013. החוברת נכתבה על ידי הכלכלנית רייצ'ל ברנר-שלם, ובעריכתם של שגית פורת ורוני דניאל ותוך שיתוף של עשרות מומחים בתחומים שונים וארגונים שונים כגון חיים וסביבה, העמותה לכלכלה בת קיימא, מכון הערבה, הפורום הישראלי לאנרגיה ואוניברסיטת בן גוריון. הפרוייקט זכה לתמיכה של קרן היינריך בל. תקציר החוברת מתורגם גם לאנגלית ולערבית.

 

החוברת מחולקת ל-6 פרקים:

  1. מדדי שגשוג

  2. מיסוי ירוק

  3. תחבורה

  4. אנרגיה

  5. חברה

  6. משרות ירוקות
     

כיום העמותה לכלכלה בת קיימא מקדמת את הפצת החוברת למקבלי החלטות ולציבור הרחב.

 

אתר הפרוייקט

 

כלכלת המחר