בעשור האחרון התגלו מאגרי גז טבעי משמעותיים  מול חופי ישראל ופוטנציאל ההפקה הגדול מאגרי הגז הטבעי, משאב אנרגיה יעיל ונקי יחסית. האפשרות לצמצם את התלות ביבוא דלקים יקרים ומזהמים, פתחו בפני המשק הישראלי אופק חדש לאפשרויות פיתוח ורווחה סביבתית וחברתית לדורות. הגז הטבעי יכל היה להיות מקור אנרגטי העיקרי של ישראל ב-50 השנים הקרובות עד למעבר המדינה לאנרגיות מתחדשות. 

 

הגז, אשר שייך לפי החוק למדינה, אשר מנהלת את נכסי כלל הציבור, נשלט ומנוהל למעשה על ידי גופים שהאינטרס שלהם הוא רווח מהיר ולא רווחה וקיימות לתושבי מדינת ישראל. במצב עניינים זה, האינטרס הציבורי נדחק אל מול השיקולים העסקיים של החברות. ההתייחסות של המדינה אל הגז הטבעי הוא כאל מוצר כלכלי שיש למכור במהירות האפשרית, תוך התעלמות משיקולים ארוכי טווח וטובת האוכלוסיה בישראל. הממשלה והרגולטורים מאפשרים את המצב, בלי שום ניסיון רציני לחשוב על תכנון סביבתי, חברתי וכלכלי ארוך טווח למשק האנרגיה.

 

העמותה לכלכלה בת קיימא עוסקת בנושאי הגז הטבעי בשנים האחרונות – הופענו בוועדת ששינסקי שבחנה את נושא התמלוגים בשימוש מקומי, הופענו בפני ועדת צמח שבחנה כמה גז ניתן להשאיר בישראל וכמה יש לייצא, וכן איך ניתן לפתח את משק הגז בישראל והופענו בפני ועדת קנדל שבחנה את נושא מונופול הגז הטבעי.

 

העמותה לכלכלה בת קיימא חברה במטה מאבק הגז, הכולל ארגונים ופעילים, ונותנת את הזווית הכלכלית לכל נושאי המאבק השונים. מטה מאבק הגז הוא קואליציה של ארגונים ושל פעילים ופעילות חברתיים שהוקם בשנת 2012 בעקבות פרסום מסקנות ועדת צמח, ועדה בינמשרדית שקמה במטרה להמליץ על מדיניות כוללת למשק הגז בישראל. המטה החל לפעול ציבורית בכדי להביא להחלטה שתשמור על זכויות הציבור לעדיפות על הגז, ולפרסם לציבור את ההפסד הכלכלי שיגרם מהייצוא. לאחר הבחירות לכנסת, הצליח המטה להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי ולרתום קואליציה רחבה של ארגוני סביבה, חברה וכלכלה לפעילות בתחום.

מטה מאבק הגז שבו חברה ופועלת העמותה זכה בשנת 2016 באות הגלובוס הירוק כפרס על פעילותו והשינוי שמחולל במרחב החיים של כולנו בהקשר של סביבה ואקלים. הפרס הוענק ב-7.6.2016 במשכן הכנסת במסגרת יום הסביבה. 

פרטים נוספים על מטה מאבק הגז 

מאבק הגז