העמותה לכלכלה בת קיימא פועלת לקדם את ישראל לכיוון של כלכלה מקיימת, כלכלה שפועלת במשך דורות רבים תוך התחשבות במגבלות הפיזיים, האקולוגיים והחברתיים. העמותה עוסקת בשינוי הדיון והמחקר הכלכלי, שינוי המדיניות הציבורית, שינוי חוקי המשחק הכלכליים ושינויים בתחומים משיקים כמו תרבות או קבלת החלטות.

 

התפיסה הכלכלית הרווחת הינה תפיסה אשר שמה דגש על הטווח הקצר, לא מתייחסת לעלויות הסביבתיות, לשירותי המערכות האקולוגיות לחשיבות המבנים החברתיים, ומבלבלת בין רמת חיים לאיכות חיים.  בשל תפיסה כלכלית מוטעית אנו משתמשים במשאבי הטבע בקצב העולה על קצב התחדשותם, משאירים לדורות הבאים עולם במצב הולך ומדרדר, פוגעים בבריאות ובאיכות החיים שלנו.

 

העמותה קמה במטרה לקדם את מימוש עקרונות הכלכלה בת הקיימא בישראל בקרב מקבלי ההחלטות וכלל הציבור.  חברי העמותה הגיעו מתחומי עיסוק מגוונים: כלכלנים, ביולוגים, אנשי מחשבים, אדריכלים, אנשי עסקים, ועוד. אנו פועלים למימוש הקיימות בכל תחומי החיים ובמיוחד בתחום הכלכלי, לאור השפעתו המכרעת בכל מישורי ההחלטות.

 

אודות

מטרות

 

מטרת העל

העמותה לכלכלה בת קיימא פועלת למימוש עקרונות הכלכלה בת הקיימא בישראל, באמצעות קידום הפיתוח, הלימוד והיישום של תיאוריה זו.

 

מטרות משנה

  • קידום של דיון במונחי היסוד של הניתוח הכלכלי הנוגעים לקיימות. חלק מהבעיות הסביבתיות והחברתיות נובעת מכך שהכלכלה הנלמדת כיום בבתי הספר לכלכלה משועבדת לניתוח החוסם את הבנת הבעיות בתחומים אלה.

  • פיתוח וקידום כלים להבנת המצב הסביבתי–כלכלי- חברתי. כלים כמו מד קידמה אמין או טביעת רגל אקולוגית.

  • פיתוח וקידום של קווי מדיניות ומסגרות להסטת ההתנהגות ב-3 התחומים אלו (סביבה, כלכלה חברה), לכיוון מקיים תוך שימוש בכלים כמו רפורמת מס סביבתי או נכסים משותפים.

  • קידום שיתוף פעולה בין אישים ארגונים וגופים הפועלים בארץ לבין עמיתיהם בחו"ל. יצירת קשר עם חוקרים מהאגודה הבינלאומית לכלכלה אקולוגית, וארגונים כמו להגדיר מחדש את הקידמה.
     

 

 

דרכי פעולה

 

 

העמותה פועלת ב-2 אפיקים מקבילים:

 

  • אפיק פנימי – העמותה נותנת תמיכה מקצועית לאנשים המעונינים במחקר בתחום הכלכלה האקולוגית. זאת על ידי מעקב אחר הספרות העולמית, קיום מפגשים וקבוצות לימוד ותרגומים של ספרות ומאמרים לעברית.

  •  

  • אפיק חיצוני - העמותה מקדמת את רעיונות הכלכלה האקולוגית, ואת ההשלכות שלה על המחקר הכלכלי ועל ההתנהלות הכלכלית בתחום העולמי, הלאומי, המקומי והאישי. הדבר נעשה על ידי פרסום חוברות, קיום הרצאות לקהל הרחב ולארגוני סביבה וחברה. בנוסף העמותה מקדמת את עמדותיה מול מקבלי ההחלטות, ומבצעת פעילות אקטיביסטית לקידום כלכלה בת קיימא.